درصورتیکه شما در هنگام فروش کالا و خدمات خود شرایط پرداخت و یا اقساط را در نظر می گیرید به سادگی می توانید اسناد دریافتی(چک) از مشتریان خود را بهمراه مشخصات کامل آنها مانند تاریخ دریافت ،تاریخ سر رسید، بانک و شماره چک  را در نرم افزار فروش فرادیس ثبت نماید و حتی این امکان برای شما فراهم می شود تا قبل از تاریخ سر رسید چک  با استفاده از پیامک به مشتری خود تاریخ چک را اعلام نماید تا در هنگام وصول چک با مشکلات کمتری مواجه گردید.

ثبت چک و تاریخ سر رسید در نرم افزار فروش فرادیس

ثبت چک و تاریخ سر رسید در نرم افزار فروش فرادیس