کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری فرادیس

»کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری فرادیس
کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری فرادیس2016-09-21T22:35:57+04:30

درباره کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری

سرفصل دوره آموزش مدیریت ارتباط با مشتری

مدرس دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

سر کار خانم مهندس نازنین دانشمند

  • مدیر تحقیق و توسعه شرکت بهبد فرادیس
  • مدیر سایت www.upvccenter.com
  • تحلیلگر نرم افزار فرادیس CRM
  • تحلیلگر نرم افزار UpvcCRM
  • مجری و مشاور مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بیش از ۳۰ شرکت فعال در زمینه های تولیدی و بازرگانی

زمان برگزاری دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری