کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری سرفصل کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری ۱- مشتری مداری چیست؟ ۲- اصول طلایی مشتری مداری ۳- رابطه فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری ۴- اهمیت و آینده CRM از دیدگاه گارتنر و...