شخصی سازی در نرم افزار CRM فرادیس

شخصی سازی در نرم افزار CRM فرادیس

قابلیت افزودن انواع فیلدهای اختصاصی دلخواه لیست، تاریخ، چک باکس، فایل، متن و … به آیتم های نرم افزارCRM اضافه شدن خودکار فیلدهای اطلاعاتی در پارامترهای هوشمند نرم افزارCRM قابلیت گزارش گیری بر اساس فیلدهای اختصاصی نرم...
نمایش مشتریان بر روی نقشه در نرم افزار CRM فرادیس

نمایش مشتریان بر روی نقشه در نرم افزار CRM فرادیس

نرم افزار CRM فرادیس این امکان را برای ما فراهم می آورد تا بتوانید میزان پراکندگی مشتریان را به روی نقشه جغرافیایی به تفکیک رنگ و بر اساس وضعیت آنها ( مشتریان بالقوه ، مشتریان بالفعل ، مشتریان وفادار و… ) مشاهده نمایید با این قابلیت شما توانایی بررسی وضعیت فروش...
مدیریت پرونده های در نرم افزار CRM فرادیس

مدیریت پرونده های در نرم افزار CRM فرادیس

در صورتی که ماژول پرونده ها را خریداری نموده باشید دو گزینه به عنوان های ثبت پرونده جدید و لیست پرونده ها در منوی مدیریت فروش برای شما اضافه خواهد شد. با انتخاب گزینه پرونده جدید می توانید برای هر یک از مشتریان خود پرونده های متعددی برای خدماتی که به آنها ارائه می...
تعریف پورسانت در نرم افزار بازاریابی فرادیس

تعریف پورسانت در نرم افزار بازاریابی فرادیس

پورسانت فروش و پورسانت بازاریابی یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی برای ارزیابی عملکرد مدیر فروش، کارشناس فروش، بازاریاب، فروشندگان و نمایندگان فروش می باشد که منافع شرکت، رشد فروش و رضایتمندی پرسنل و فروشندگان را به همراه دارد. پورسانت بازاریاب و ویزیتور یک شاخص فروش...
جستجوی سریع مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

جستجوی سریع مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

جستجوی سریع مشتری در هنگام ثبت اطلاعات اشخاص در نرم افزار CRM فرادیس به هرشخص توسط نرم افزار CRM یک کد CRM تخصص داده می شود در صورتی که در فاکتور و قسمت های مختلف از این که استفاده نماید به راحتی و در کسری از زمان می توانید با یک جستجوی ساده به کلیه اطلاعات و مشخصات...
جستجو پیشرفته مشتری در نرم افزار CRM فرادیس

جستجو پیشرفته مشتری در نرم افزار CRM فرادیس

جستجو پیشرفته براساس فیلد های تعریف شده نرم افزار CRM فرادیس این امکان را برای شما فراهم می آورد که گروهی از مشتریان خود که داری ویژگی خاصی هستند را به راحتی جستجو نماید و برای آنها برنامه های تبلیغاتی خاصی داشته باشید برای مثال شما می توانید تمام تولیدکنندگان درب و...