تعریف درخت کالا در نرم افزار فروش و انبار فرادیس

تعریف درخت کالا در نرم افزار فروش و انبار فرادیس

درخت کالا چیست؟ هر درختی دارای شاخه و شاخه های درخت دارای زیر شاخه های بیشتر یا برگ است. در سازمانها کالاهایی که ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺘﺮک دارند در یک شاخه یا زیر شاخه قرار می گیرند. در هر شرکتی فروشگاه یا کارخانه ای بسته به نوع فعالیت کسب و کار درخت کالا شکل می...