جستجو پیشرفته براساس فیلد های تعریف شده

نرم افزار CRM فرادیس این امکان را برای شما فراهم می آورد که گروهی از مشتریان خود که داری ویژگی خاصی هستند را به راحتی جستجو نماید و برای آنها برنامه های تبلیغاتی خاصی داشته باشید برای مثال شما می توانید تمام تولیدکنندگان درب و پنجره که در استان تهران هست و نام کوچک آنها حسین است را جستجو کنید.

جستجوی پیشرفته مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

جستجوی پیشرفته مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس