شخصی سازی در نرم افزار CRM فرادیس

شخصی سازی در نرم افزار CRM فرادیس

قابلیت افزودن انواع فیلدهای اختصاصی دلخواه لیست، تاریخ، چک باکس، فایل، متن و … به آیتم های نرم افزارCRMاضافه شدن خودکار فیلدهای اطلاعاتی در پارامترهای هوشمند نرم افزارCRMقابلیت گزارش گیری بر اساس فیلدهای اختصاصی نرم...
ورود و دریافت اطلاعات از طریق فایل اکسل در نرم افزار CRM فرادیس

ورود و دریافت اطلاعات از طریق فایل اکسل در نرم افزار CRM فرادیس

ورود اطلاعات از طریق فایل اکسلدرصورتی که شما قبلا اطلاعات مشتریان خود را در داخل نرم افزار های دیگر ثبت کرده اید ویا از نرم افزار اکسل برای ثبت اطلاعات مشتریان خود استفاده می کرده اید نرم افزار فرادیس CRM این قابلیت را در اختیار شما قرار خواهد داد تا بتوانید اطلاعات...