ثبت دریافت ها از مشتریان

نرم افزار فروش فرادیس به شما کمک می کنند تا تمام مطالبات دریافتی از اشخاص و مشتریان خود را در نرم افزار روی پرونده فروش و یا فاکتور فروش آن شخص ثبت نماید. با این کار به راحتی می توانید از میزان بدهکاری ، بستانکاری و ارتباط های مالی مشتریان خود به تفکیک گزارش های مورد نیاز را تهیه نماید.

ثبت پرداختی ها به مشتریان و تامین کنندگان

مواقعی در فروش پیش می آید که لازم است مبلغی به مشتری عودت داده شود و یا در قبال کالا و خدماتی که از اشخاص دیگری دریافت می نمایید هزینه ای را به آنها پرداخت نمایید تمام این موارد را نیز به راحتی می توانید در نرم افزار فروش فرادیس ثبت کنید و در زمان لازم از آنها گزارشات مورد نیاز را برای ارائه به اشخاص مرتبط تهیه نمایید.

دریافت و پرداخت مشتریان در نرم افزار فروش فرادیس

دریافت و پرداخت مشتریان در نرم افزار فروش فرادیس