بازاریابی مبتنی بر بازار هدف، نیازمند بخش بندی کردن مشتریان است و همچنین ایجاد بانک اطلاعات مشتریان بدون دسته بندی مشتریان امکان پذیر نمی باشد.
این زیرمجموعه ها را می توان به‌عنوان یک بازار هدف قلمداد کرد و با استراتژیهای مشخص به آنها دسترسی پیدا کرد
با استفاده از نرم افزار فرادیس CRM می توانیداطلاعات مشتریان خود را براساس موضوعات مختلف دسته بندی نمایید برای مثال شما می توانید مشتریان خود را براساس اولویت و اهمیتی که برای سازمان شما دارند دسته بندی نمایید و یا براساس زمینه فعالیت، منطقه جغرافیایی، پتانسیل خرید و … آنها را دسته بندی کنید تا به اهداف بازاریابی سریعتر و آسانتر دسترسی پیدا کنید.

انواع دسته بندی های پیش فرض در نرم افزار CRM فرادیس

1. دسته بندی اشخاص بر اساس حقیقی، حقوقی
2. دسته بندی اشخاص بر اساس مشتری (مشتری احتمالی، مشتری بالقوه، مشتری بالفعل،مشتری وفادار و …) نماینده، بازاریاب، نمایندگی، تامین کنندگان، رقیب، همکار و…
3. دسته بندی مشتریان بر اساس اهمیت و اولویت
4. دسته بندی مشتریان بر اساس پتانسیل خرید
5. دسته بندی مشتریان بر اساس زمینه فعالیت مشتری
6. دسته بندی مشتریان بر اساس منطقه جغرافیای (کشور،استان،شهر،منطقه و…)

دسته بندي منطقه جغرافيايي و زمينه فعاليت مشتري

دسته بندي منطقه جغرافيايي و زمينه فعاليت مشتري

 

پتانسیل دسته بندی مشتری در نرم افزار CRM

پتانسیل دسته بندی مشتری در نرم افزار CRM