ورود اطلاعات از طریق فایل اکسل
درصورتی که شما قبلا اطلاعات مشتریان خود را در داخل نرم افزار های دیگر ثبت کرده اید ویا از نرم افزار اکسل برای ثبت اطلاعات مشتریان خود استفاده می کرده اید نرم افزار فرادیس CRM این قابلیت را در اختیار شما قرار خواهد داد تا بتوانید اطلاعات خود را در نرم افزار کانورت کنید.
دریافت خروجی در قالب فایل اکسل
نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید از قسمت های مختلف نرم افزار خروجی اکسل تهیه کنید.این خروجی می تواند تحت عنوان یک گزارش و یا یک فایل واسط جهت اتصال به سایر نرم افزار ها به شما کمک کند.

ورود و دریافت اطلاعات از فایل اکسل در نرم افزار CRM فرادیس

ورود و دریافت اطلاعات از فایل اکسل در نرم افزار CRM فرادیس