جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان در جهت مدیریت ارتباط با مشتری و چابک سازی فرایندهای کسب و کار امری ضروری است. مشتریان سرمایه اصلی هر سازمانی است و زمانی که بتوانیم مشتریان را نسبت به رقبا بهتر مدیریت کنیم سازمان موفقی خواهیم بود. اما مدیریت یکپارچه، منظم و پیوسته مشتریان مخصوصا زمانی که تعداد مشتریان زیاد باشند بدون وجود نرم افزار کار آسانی نیست.

قابلیتهای نرم افزار CRM فرادیس برای مدیریت موفق تر مشتریان

  • قابلیت ایجاد بانک اطلاعات مشتریان
  • قابلیت ایجاد انواع پروفایل برای انواع مشتری (مشتری احتمالی، مشتری بالقوه، مشتری بالفعل،مشتری وفادار و …) نماینده، بازاریاب، نمایندگی، تامین کنندگان، رقیب، همکار و…
  • ثبت خودکار ارتباطات تلفنی، پیامک، فکس، ایمیل و …
  • قابلیت دسته بندی مشتریان بر اساس اهمیت، اولویت، پتانسیل خرید، زمینه فعالیت، منطقه جغرافیای و…
  • قابلیت درجه بندی و ارزش گذاری مشتریان
  • یکپارچه سازی سوابق ارتباطی مشتری (تلفن، فکس، ایمیل، پیامک، قرار ملاقاتها، بازدید و …)
  • یکپارچه سازی سوابق بازاریابی مشتری
  • یکپارچه سازی سوابق خرید و فروش مشتری

مدیریت مشتری در نرم افزار CRM فرادیس

مدیریت مشتری در نرم افزار CRM فرادیس