w

دوره های آموزشی

هر ماه یک کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل گارتنر

w

هدف اصلی شرکت

هدف اصلی شرکت ارائه راهکارهای نرم افزاری و غیر نرم افزاری به شرکتها جهت ارتقاء فرهنگ مشتری مداری

w

چشم انداز فرادیس

سازمانهای ایرانی چابک و سرآمد در ارائه محصولات و خدمات مشتری مدار

سالهای تجربه

پروژه های انجام شده

نمایندگیها فروش و پشتیبانی