مدیریت یادداشت در نرم افزار CRM فرادیس

مدیریت یادداشت در نرم افزار CRM فرادیس

یادداشت برداری خوب یکی از کلیدهای اصلی افزایش دانش مشتری در نرم افزار CRM است. هر یادداشت دارای یک موضوع ،شخص مرتبط و توضیحات است همچنین امکان ارسال یادداشت با توجه به حق دسترسی و محرمانه بودن اطلاعات به اتوماسیون اداری نیز وجود دارد. یادداشت ها را می توانید به...