مدیریت یادداشت در نرم افزار CRM فرادیس

مدیریت یادداشت در نرم افزار CRM فرادیس

یادداشت برداری خوب یکی از کلیدهای اصلی افزایش دانش مشتری در نرم افزار CRM است. هر یادداشت دارای یک موضوع ،شخص مرتبط و توضیحات است همچنین امکان ارسال یادداشت با توجه به حق دسترسی و محرمانه بودن اطلاعات به اتوماسیون اداری نیز وجود دارد. یادداشت ها را می توانید به...
ایجاد ارتباط بین مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

ایجاد ارتباط بین مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

ایجاد ارتباط بین مشتریان نرم افزار فرادیس CRM این امکان را برای شما فراهم می آورد که مشتریان خود را به صورت حقوقی ثبت نماید و برای آن شرکت اطلاعات پرسنل را به صورت مجزار ولی مرتبط با آن شرکت ثبت نماید. همچنین این نرم افزار این امکان را برای شما فراهم می آورد که...