یادداشت برداری خوب یکی از کلیدهای اصلی افزایش دانش مشتری در نرم افزار CRM است. هر یادداشت دارای یک موضوع ،شخص مرتبط و توضیحات است همچنین امکان ارسال یادداشت با توجه به حق دسترسی و محرمانه بودن اطلاعات به اتوماسیون اداری نیز وجود دارد.
یادداشت ها را می توانید به پروفایل مشتری ، پرونده ها، پیش فاکتورها، فاکتورها، پروژه ها، فعالیتها، قراردادها، وظایف، یادآوری ها و… متصل کنید.
مدیریت انواع فایل ها و آرشیو اسناد،مدارک و فایلها را در یادداشت برداری هم می توانید استفاده کنید.
برای اطلاعات بیشتر می توانید مدیریت انواع فایل ها در نرم افزار CRM فرادیس را مطالعه فرمایید

مدیریت یادداشت در نرم افزار CRM فرادیس

مدیریت یادداشت در نرم افزار CRM فرادیس