نحوه مدیریت مشتری در CRM فرادیس

نحوه مدیریت مشتری در CRM فرادیس

جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان در جهت مدیریت ارتباط با مشتری و چابک سازی فرایندهای کسب و کار امری ضروری است. مشتریان سرمایه اصلی هر سازمانی است و زمانی که بتوانیم مشتریان را نسبت به رقبا بهتر مدیریت کنیم سازمان موفقی خواهیم بود. اما مدیریت یکپارچه، منظم و...
ایجاد بانک اطلاعات مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

ایجاد بانک اطلاعات مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

دوست عزیز در صورتی که تعداد مشتریان شما حدود ۱۰ عدد است این مطلب بدرد شما نمی خورد. خواندن این مطلب را متوقف و وقت خود را به مطلب مفید دیگری اختصاص دهید بانک اطلاعات مشتریان چیست؟ بانک اطلاعات مشتریان مجموعه ای از اطلاعات درباره مشتریان جدید، مشتریان فعلی، مشتریان...