ایجاد بانک اطلاعات مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

ایجاد بانک اطلاعات مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

دوست عزیز در صورتی که تعداد مشتریان شما حدود ۱۰ عدد است این مطلب بدرد شما نمی خورد. خواندن این مطلب را متوقف و وقت خود را به مطلب مفید دیگری اختصاص دهید بانک اطلاعات مشتریان چیست؟ بانک اطلاعات مشتریان مجموعه ای از اطلاعات درباره مشتریان جدید، مشتریان فعلی، مشتریان...