نحوه مدیریت مشتری در CRM فرادیس

نحوه مدیریت مشتری در CRM فرادیس

جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان در جهت مدیریت ارتباط با مشتری و چابک سازی فرایندهای کسب و کار امری ضروری است. مشتریان سرمایه اصلی هر سازمانی است و زمانی که بتوانیم مشتریان را نسبت به رقبا بهتر مدیریت کنیم سازمان موفقی خواهیم بود. اما مدیریت یکپارچه، منظم و...
پروفایل مشتری در نرم افزار CRM فرادیس

پروفایل مشتری در نرم افزار CRM فرادیس

پروفایل مشتری چیست؟ کلمه پروفایل به معنی نما یا یک طرح کلی از چیزی به ویژه چهره یک فرد است. عکس پروفایل مخصوصا در شبکه های اجتماعی مفهوم آشنایی برای همه ماست. تصویر پروفایل دیدی از شخصی که حضور مجازی دارد و ما او را نمی بینیم به ما می دهد. اما پروفایل مشتری چیزی بیشتر...