دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش فرادیس

دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش فرادیس

ثبت دریافت ها از مشتریان نرم افزار فروش فرادیس به شما کمک می کنند تا تمام مطالبات دریافتی از اشخاص و مشتریان خود را در نرم افزار روی پرونده فروش و یا فاکتور فروش آن شخص ثبت نماید. با این کار به راحتی می توانید از میزان بدهکاری ، بستانکاری و ارتباط های مالی مشتریان خود...
گزارشات میزان بدهی و بستانکاری در نرم افزار فروش فرادیس

گزارشات میزان بدهی و بستانکاری در نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس این امکان را برای شما فراهم می نماید که گزارشی از میزان بدهی و بستانکاری های شرکت خود به تفکیک مشتری ، پرسنل و یا به صورت سر جمع داشته باشید . مهارت های پرسنل در ارتباط با مشتری هر شغل، نقش یا مسوولیت سازمانی به مجموعه ای از دانش، مهارتها و...
گزارشات حجم خرید

گزارشات حجم خرید

نرم افزار فروش فرادیس به شما کمک می کنند که میزان حجم خرید هر مشتری را براساس دوره مالی خود محاسبه نماید و مشتریان خود را براساس پتانسل خریدشان رتبه بندی نماید این کار می تواند در ارائه خدمات و ارائه محصولات مورد نیاز در زمان مناسب به مشتریان خود در جهت فادار سازی...
ثبت چک و تاریخ سر رسید در نرم افزار فروش

ثبت چک و تاریخ سر رسید در نرم افزار فروش

درصورتیکه شما در هنگام فروش کالا و خدمات خود شرایط پرداخت و یا اقساط را در نظر می گیرید به سادگی می توانید اسناد دریافتی(چک) از مشتریان خود را بهمراه مشخصات کامل آنها مانند تاریخ دریافت ،تاریخ سر رسید، بانک و شماره چک  را در نرم افزار فروش فرادیس ثبت نماید و حتی این...
گزارش فعالیت های روزانه کاشناس فروش

گزارش فعالیت های روزانه کاشناس فروش

واحد فروش در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیران فروش نیاز به کنترل، سازماندهی و مدیریت روندکاری فروش شرکت دارد با نرم افزار فروش فرادیس در هر زمان و بدون اینکه نیاز داشته باشید در شرکت حاضر باشید می توانید گزارشات کاملی از عملکرد و فعالیت کارشناسان فروش...
گزارشات فروش به تفکیک پرسنل و بازاریاب

گزارشات فروش به تفکیک پرسنل و بازاریاب

این گزارش به شما کمک می کنند مشخص کنید که هر کدام از بازاریابان و پرسنل شرکت شما چقدر فروش در یک دوره مالی خاص داشته اند این گزارشات در شناسای پرسنل ، محاسبه میزان پورسانت و سایر سیاست های کاری شرکت می تواند به شما کمک...