نرم افزار فروش فروشگاهی

نرم افزار فروش فروشگاهی

نرم افزار فروش فرادیس یک نرم افزار یکپارچه برای مدیریت بهتر فروشگاه شماست. نرم افزار فروش فرادیس با نرم افزار CRM فرادیس ،نرم افزار بازاریابی فرادیس، نرم افزار حسابداری و نرم افزار انبار  یکپارچه می باشد و شما می توانید بر اساس نیاز و رشد کسب و کار خود در آینده تمام...
نرم افزار فروش

نرم افزار فروش

نرم افزار فروش فرادیس یکی از نرم افزارهای شرکت بهبد فرادیس است که با نرم افزار CRM ، نرم افزار انبار و نرم افزار حسابداری یکپارچه می باشد نرم افزار فروش فرادیس قابل استفاده برای کارخانجات، کارگاهای تولیدی کوچک و زودبازده، شرکتها، فروشگاها و … است. امکانات نرم...
مدیریت فروش در نرم افزار CRM فرادیس

مدیریت فروش در نرم افزار CRM فرادیس

فروش بخش انتهایی فرآیند بازاریابی و شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است که نیاز به مدیریت ارتباط موفق با مشتریان دارد. فعالیتهای بازاریابی و کمپین های تبلیغاتی درصورتیکه که منجر به فروش نشود هیچ فایده ای نخواهد داشت. نرم افزار CRM فرادیس با فراهم آوردن نیازهای لازم...