اتصال کالر ای دی CallerId به نرم افزار CRM فرادیس

اتصال کالر ای دی CallerId به نرم افزار CRM فرادیس

امکان اتصال به کالر آی دی در صورت استفاده از قابلیت کالر آی دی نرم افزار فرادیس CRM این امکان برای شما فراهم می شود که در صورت تماس اشخاص با شماره های شرکت شما اطلاعات ایشان به صورت پاپ آپ روی مانیتور شما نمایش داده شود در صورتی که اطلاعات این شخص در فرادیس ثبت باشد...